top of page

N O R T  T A R O T

A nagy arkánumot tartalmazó pakli megrendelése az artofpapp@gmail.com címen lehetséges,
az ára 13900,-Ft+postaköltség

A tarot kártya egy olyan eszköz az útkereső ember kezében, amely segíti őt megérteni és eligazodni az élete eseményeiben. Nem egzakt válaszokat kapunk általa, hanem mint egy jó tanító segít rámutatni azokra a tendenciákra, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket fogalmazunk meg. Nem jóslás és nem szemfényvesztés, hanem egy barát, akinek tanácsait érdemes figyelembe venni.

A klasszikus Tarot kártyáktól annyiban tér el az általam készített pakli, hogy az én személyes megéléseim és tapasztalataim alapján kiegészítettem a lapok jelentését. A kártyákon szereplő alkotások intuitív módon kerültek kiválasztásra az elmúlt években született festményeim közül. A nagy arkánum minden kártyáján szerepel még a Ji-Csing analógiája, valamint az asztrológia megfelelés.  Különlegessége továbbá, hogy szerepel rajta, hogy mely elemhez (Föld, Tűz, Víz, Levegő) kapcsolódik a  kártya.

kártyák000.png

TELJESSÉG

Térben és időben megjelenő minden dolog ősállapota. Bármilyen végkimenetel olyan tanulsággal szolgál számodra, amely megerősít abban az érzésben, hogy a megfelelő pillanatban és helyen vagy. Nincs más dolgod, mint megfigyelni a világot és benne önmagadat. Rácsodálkozni arra az érzésre, hogy minden mindennel kapcsolatban van. 

kártyák00 másolat.png

BOLOND - EGYEDÜL

A spontaneitás, az intuíció és a lendület energiáját szimbolizálja ez a lap. A belülről fakadó késztetések, amelyek alapja a belső hang szava.
Nem a lázadás, hanem a naiv lelkesedés viszi előre a Bolond figuráját. A korlátokat még csak értelmezni sem képes, így azoktól mentesen létezik. Épp ezért a kártya tanulsága a szabadság megélése, és a szükséges korlátok megtapasztalása egyszerre.

A MÁGUS - FÁJDALOM

A világot alkotó energiák megismerése, megszelídítése és formálása a Mágus feladata. A belső és külső alkímia megélése saját tapasztalatok által, amelyek sokszor a testi-lelki fájdalom elviselésével járnak. Igába kell tudni hajtani az ösztön késztetéseket, fel kell fedezni a döntés erejét minden helyzetben. Felelősséget vállalni a teremtésért és próbára tenni a képességeket.

A PAPNŐ - GYERMEK

Belső hangok és ösztönök törnek felszínre ebben a kártyában. Az intuitív tudás és  gyermeki vágyak sugallatai próbálják szárnyukat kibontani, és mint valami erős fuvallat elsodorni a mélyebb megértés irányába. Nem a racionalitás, hanem a misztikus megtapasztalások a döntők ebben a helyzetben.

AZ URALKODÓNŐ - ELENGEDÉS

Az anyai minőségek megjelenése a kártya kulcsa. A feltétel nélküli szeretet, amely azonban ésszerű határokat állít, amik megóvnak Téged. A bőség és a termékenység ajándéka vár Rád amennyiben jól gazdálkodsz a kapott javakkal, amelyek első sorban érzelmi téren találhatóak. A ragaszkodás mentes szeretet érzése, ami egyformán kiterjed mindenre és mindenkire.

AZ URALKODÓ - HÁRMASSÁG

Az apai minőség kártyája. Az irány, az erély és az állhatatosság próbája. A kitűzött célok eléréséhez szükséges képességek gyakorlása. Mikor felismered, hogy tetteid nem csak a saját életedre vannak hatással. Az idő és a tér tágabb határait is megtapasztalod. Saját korlátaid felismerésével, mások számára is ki tudod jelölni az utat, nem feledve a szeretet mindent megtartó erejét. Nehéz döntésekkel szembesülhetsz, de ezek számodra nem terhek, hanem lehetőségek lesznek.

A FŐPAP - KÉRÉS

A belső meggyőződés, amely az  összetartozáson keresztül felébreszti benned önmagad legmélyebb lényegével való kapcsolódást. Milyen eszmékkel, emberekkel, hagyományokkal, tanításokkal érzel közös utat, az mindegy. Segít ráébreszteni arra a  mély igazságra, amely a látható dolgokon túl mutató összekapcsolódásban rejlik. Egymás tanítói vagyunk mindannyian és ezáltal leszünk teljesebb létezőek. Bízz a kérésedben és megadatik a válasz.

SZERETŐK - EGYÜTT

Hallgass a szíved szavára. Olyan döntés előtt állsz ahol a külvilág csábítása ellentétben lehet azzal, amit a szíved súg Neked. Fontos megérteni, hogy minden választásunkkal odatesszük a szívünket valami vagy valaki mellé. Ezért fontos, hogy csak olyan ügyet vagy személyt ajándékozzunk meg önmagunkkal, aki ezt megérdemli, aki megbecsüli jelenlétünket. Mi se fogadjunk el olyan helyzeteket, ahol a másik fél nem adja meg ugyanezt nekünk.

DIADALSZEKÉR - SZEMLÉLŐDÉS

Egyensúlyt teremtesz a racionális és az érzelmi erők között. Kitartással és akarattal haladsz a kitűzött célod felé. Eközben felismered a körülötted zajló felszínes és mélyebb folyamatokat. Figyelsz minden pillanatban, de nem feszülten, hanem békésen szemlélődve egy nagymacska éberségével. Megtanulod tartalékolni az energiát és amikor kell, maximális erőbedobással jelen lenni egy helyzetben.

ERŐ - MEGIDÉZÉS

Pontosan tudod, hogy milyen helyzetben milyen megoldást válassz. Önfegyelmedből fakadó megoldásaid olyan erőket képesek megidézni, amelyek erőszak mentesen formálják a valóságot. Szelíden, de egyszerre határozottan hatnak mindenre körülötted. Felül emelkedsz a viszályokon, mivel megérted és egyszerre át is érzed lényed tiszteletre méltó voltát, így nem ragadnak magával a folyamatok.

REMETE - FELISMERÉS

Fontos felismeréseket a külvilágban szerzett tapasztalatok után, csendes magányunkban tudunk megélni. Az élmények integrálása, önmagunk viszonya a világhoz szükségessé teszi a csendet, a visszavonulást, a magunkra figyelést. Ez a szükségszerű magány teszi majd újra lehetővé a következő kiáradást. Ilyenkor csak a saját tempónkra szabad figyelnünk, semmihez és senkihez nem szabad alkalmazkodnunk.


 

KERÉK - EREDET

A kerék a dinamika, az újrateremtés, az időszerűség, a változás kártyája. Elengedni mindent, ami az eddigi életünket alkotta és rábízni magunkat a gondviselés hullámaira. Visszatérni abba az állapotba mikor elvárás és kontroll nélkül léteztünk. Visszatérni a forráshoz, amiből világunk ritmusa fakad. Megragadni az új lehetőségeket, felülbírálni a berögzött utakat. Lendületet venni az új idők irányába.


 

kártyák11 másolat.png

IGAZSÁGOSSÁG - VÁRAKOZÁS

Minden ami van, úgy van jól, ahogy van. Nem ítélkezel felettük önös érdekeid szerint, és feletted sem engedsz ilyen ítéletnek. Tisztán érzékeled az előtted álló helyzetet, olyannak amilyen. Nem lehetsz tekintettel az igaz valóságon túli dolgokra, amelyeket lemorzsol az idő. Etikusan, tiszta szívvel és fejjel hozol meg döntéseket, és csak olyan döntést fogadsz el, amely ily módon született. Tántoríthatatlan sziklafalként állsz ellent a hamis megoldásoknak, embereknek, helyzeteknek.

kártyák12 másolat.png

AKASZTOTT EMBER - FOGADALOM

Életed olyan pontra ért, amelyben időszerű felülvizsgálnod, hogy miként áldoztad fel magad mások céljai érdekében. Milyen fogadalmakat tettél, amelyek már nem szolgálják életed boldog alakulását. Döntéseidet és szemléletedet ideje más szemszögből is megvizsgálnod, hogy tiszta értékítéletet alkothass.

kártyák13 másolat.png

HALÁL - TRANSZ

Minden folyamatos átalakulásban létezik, semmi sem állandó. Ez a kártya egy szakasz határát jelzi. Valami már nem időszerű és új fejezet kezdődik. Engedd el hálával mindazt, ami eddig elkísért és segített. Tovább ragaszkodni szükségtelen és nem méltó sem hozzád, sem azokhoz, akikkel életed megosztod. A könnyű átlényegülés és újjászületés e kártya titka.

kártyák14 másolat.png

MÉRTÉKLETESSÉG - SZÜLETÉS

Se többet, se kevesebbet. Ez az egy mondat mutatja ezen kártya esszenciáját. Valami új megszületéséhez és életben maradásához ennek a szabálynak kell érvényesülnie. Életedben a tapasztalataid összesége alkotja ezt az érzést, itt kell megtalálnod a helyes egyensúlyt. Nem az számít miket éltél meg, hanem maga a megtapasztalás.

kártyák15 másolat.png

ÖRDÖG - ÉBRESZTŐ

Senki sem kényszerít jobban minket döntések meghozatalára mintsem a saját vágyaink. Ilyen módon kötünk alkut a pillanatnyi öröm birtoklásának illúziójáért, cserébe adva később szabad akaratunkat. Bármikor felébredhetünk ebből a szolgai álomból és visszavehetjük életünk felett az irányítást. Nemet mondhatunk, így választva valódi önmagunkat. Lemondva a rövid távú élvezetekről, igába hajtva vágyainkat. Próbák és kudarcok, vagy kihívások és diadal vár ránk.

kártyák16 másolat.png

TORONY -EGYSZERRE

Egy biztos dolog van a világban, mégpedig ez a bizonytalanság. Aki ezt el tudja fogadni, az képes lesz érzékelni mikor egy folyamat hirtelen irányt vált. Szétesik és magával ránt mindent. Nem csak egy dolog, hanem minden, ami teremtésünkből fakadt váratlanul és megrendítően átalakul. Éberségünkön és hozzáállásunkon múlik, hogy egyszerre ugrunk-e erre a hullámra fel, vagy maga alá temet. Elismerést nem csak adnunk kell a világ felé, hanem viszont is késztetni kell rá. Ha egy helyzet már nem méltó hozzánk, akkor mi magunk döntsük le, mielőtt ő tenné ezt velünk.

kártyák17 másolat.png

CSILLAG - MEGLEPETÉS

A kirobbanó isteni erő kártyája. A váratlan és mindent elsöprő inspiráció, a találkozás, a megélés pillanata. Rajtad túlmutató ihlet állapota amibe most kerülhetsz. Lehet teljesen irracionális, mégis érzed lényed legmélyén, hogy olyan forrásból táplálkozik, mint ami a csillagok végtelen magját is ellátja energiával. Nincs más dolgod, mint ráfeküdni a hullámzás tetejére és aggodalom nélkül ragyogni. Átlépni a hétköznapok gondjain, megélni az isteni állapot földi manifesztációját. 

kártyák18 másolat.png

HOLD - ALÁSZÁLLÁS

Szembenézel félelmeddel, átöleled és kikacagod. Lényed legmélyén, időn és téren kívül pontosan tudod, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Minden folyamat tartalmazza a félelmet, de nem azért hogy a rabjává tegyen, hanem hogy megéld általa a felszabadulás örömét. Engedd meg magadnak a hold sötét oldalát, majd fordulj a fény felé. 

kártyák19 másolat.png

NAP - CEREMÓNIA

Öröm és vidámság járja át lényed és ezáltal teremtésed is. A gondviselés most különösen magasan tart Téged. Nincs más dolgod, mint hálával élvezni az életet. Emlékezni, hogy milyen erőfeszítéseket tettél Te és minden Ősöd ezért a pillanatért. Semmi sem fontosabb, mint a szeretet kapcsolat megőrzése ebben az életben. Sem eszmék, sem érdekek nem győzhetnek e felett. 

kártyák20 másolat.png

ÍTÉLET - PRÓBA

A felszabadulás élménye hatja át ezt a lapot. A számtalan próbát követően megszabadulsz az ismétlődés békjóitól. Külön válik benned és körülötted minden, ami nem tartozik mélyen össze. Az ár többé nem sodor el magával, felül emelkedsz rajta. Gátlások, félelmek, hazugságok többé nem tartanak fogva. 

kártyák21 másolat.png

VILÁG - HATÁR

A teljesség és összhang hatja át a pillanatot. Az anyagi és a spirituális világ határai bár tisztán érzékelhetőek számodra, mégis szabadon átjárhatóak. Tudsz, mersz, akarsz, és ha kell hallgatsz is. Elérted az alkímia végső fokát. 

kártyák22 másolat.png

ELFOGADÁS

Minden létező, így önmagad teljes elfogadása is. A pillanat és a helyzet ítélet mentes megélése. Bár tudatában vagy a végtelen változatosságnak, az ellentétek dinamikájának, mindez nem hat rád többé. Ebben a kártyában az elfogadó szeretet teljes feloldódását élheted meg. Mosolyogj és légy boldog :) 

bottom of page